Utbedringer av feil og mangler pågår for fullt.

• Alle balkonger har fått hevet rekkverk i disse dager. Dette skyldes at rekkverk er levert ca 5 cm lavere enn lov og forskrifter tillater. Styret ble ikke varslet om oppstart av dette arbeidet og vi fikk derfor ikke kommet ut med informasjon i forkant. Styret beklager dette.

• Det må settes inn tilbakeslagsventiler for tappevann for alle leiligheter. Dette for at vi skal få til automatisk avlesning av målere etc. Arbeidet vil medføre at vann stenges for enkelte leiligheter i inntil 1 time.

• Det vil bli satt inn ekstra trykkpumpe på vanninntaket i borettslaget. Dette arbeidet vil medføre stengt vann til alle i en kortere periode og vil bli varslet.