Det har ikke vært mulig å avlese målere korrekt for bruk av varmt tappevann/fjernvarme.

Det er innbetalt månedlig via husleie et a konto beløp for dekning av fjernvarme/tappevann. Totalt for 2020 er det innbetalt ca. 100.000,- kr for mye.

Styret ønsker ikke å sitte på disse pengene og har vedtatt å tilbakeføre til den enkelte andelseier. Dette vil gjøres ved at felleskostnader for mars 2021 reduseres. Det benyttes samme brøk for tilbakebetaling som for innbetaling.

Styret er lovet at det automatiske systemet for avlesning og avregning skal komme i gang i løpet 1. kvartal i år.