Gjesteparkering

Gjesteparkering

Nedenfor barnehagen er det 12 gjesteparkeringer beregnet for gjester av beboere i Gartnerboligen Borettslag.
Disse plassene skal ikke benyttes som faste plasser av verken utenforstående eller beboere.

Ellers er det muligheter for å parkere ved Skullerudstua innenfor de betingelsene som befinner seg der.