Hei alle!
Arbeidet med å flislegge sykkelbodene, samt dusjen og skiboden, har blitt forsinket, men vil ha oppstart 28. juli. Det betyr at alle sykler må være fjernet fra sykkelstativene innen 28. juli. Dette gjelder kun de to sykkelbodene i 91A.
Dersom det er sykler som står igjen vil vi måtte klippe låsene og fjerne dem.
Takk for hjelpen!
/Styret