Generalforsamling blir mandag 08.05.2023 kl 18.00 på Skullerudstua.
Registrering og kaffe fra 17.45.
Se Vibbo for Innkalling og Årsmøtepapirer
Velkommen.