Generalforsamling 2022 er 9.mai kl 18.00
Styret minner om generalforsamling 09. mai 2022 kl 18.00.
Sted: Skullerudstua
Velkommen. Styret ser fram til å treffe andelseiere i borettslaget. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte opp og være med på å bestemme vår framtid sammen.
Du har fått tilsendt sakspapirer til generalforsamlingen. Bakerst i papirene finner du registreringsskjema som du fyller og tar med til møtet.
Det blir servert kaffe ++ i møtet.
Dugnaden
Borettslaget holdt vårdugnad 26.04.22. Veldig godt oppmøte og effektivt gjennomført. Takk for god innsats og hyggelig time.
Gartner og vaktmester hadde på forhånd gjort en fin jobb med rydding på gangstier og blomsterbed.
Gjødsel til Sedumtak
Det er lagt ut poser med gjødsel innenfor garasjeport. En pose til hver av de som har Sedum utenfor sin terrasse. En pose skal holde til gjødsling gjennom sommersesongen.
Vent med å gjødsle til det er meldt regn.
Gjødsling av tak på blokkene og rundt fellesterrasser gjøres av styret.
Sprinkleranlegg/Garasjeinngang
Det gjenstår å reparere noen varmekabler og å asfaltere etter reparasjon av tilførselsledning til sprinkleranlegg.
Når restarbeider gjøres vil det bli varslet dersom inngang til garasjeanlegg må stenges.
Sprinkleranlegg er satt i drift igjen og brannvesen er varslet.
Vask av garasje
Det planlegge gulvvask i garasjen i løpet av mai/juni. Styret vil legge ut informasjon i god tid før gjennomføring.
Med vennlig hilsen
Kjell Rogne
Styreleder