Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 12.06.2022
Varme på bad og radiatorer
Noen beboere har meldt at det er lite varme på badegulv og i radiatorer den siste tiden.
Temperaturen på vann til oppvarming av badegulv og radiatorer senkes til ca. 30 grader i sommerhalvåret. Vanntemperaturen følger utetemperaturen. Desto kaldere ute desto høyere temperatur på vanntilførselen. Dette gjøres for energisparing og av kostnadsmessige hensyn.
Noen ønsker mer varme i leiligheter og noen har ønske om lavere temperaturer. Styret har i samråd med fjernvarmeleverandør og rørlegger kommet fram til dagens varmekurve som den mest optimale for vårt Borettslag og Barnehagen.
Beplantning
Det er gått befaringsrunde med gartner og det vil i de nærmeste ukene bli skiftet ut bøketrær , buske og stauder som ikke har klart seg gjennom vinteren. I tillegg vil det bli skiftet ut noe jord for forbedring av vekstvilkår.
I noen av de lave kassene på fellesterrasser vil det plantes sommerblomster i stedet for replanting av bøketrær.
Saker fra Generalforsamling
• Folie på terrasseglass
Styret har påbegynt arbeidet med å undersøke mulighetene. Myndigheter er kontaktet og tilbud fra flere leverandører er innhentet.
Det er også startet arbeid med regler og retningslinjer dersom folie tillates.
Mer info kommer når avklaringer er endelige.
• Varme leiligheter
I tråd med vedtak på generalforsamlingen har styret igangsatt arbeidet med en utreding av varmeproblematikk i borettslaget.
Styret har valgt å benytte ekstern fagkompetanse og prosjektledelse som samarbeider med styret for å få fram denne utredningen. Det er utarbeidet tilbudsforespørsel og det er kontaktet mulige leverandører av tjenester.
Styret vil holde beboere orientert om arbeidet gjennom prosjektet.
Ønsker dere alle en riktig fin sommer
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder