Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 29.05.2022
Nytt styre
Nytt styre i borettslaget ble valgt på generalforsamling og består av:
Styreleder: Kjell Rogne, Johan Scharffenbergsvei 91 A, tlf. 90799280
Nestleder: Lars Bangen, Johan Scharffenbergsvei 93 A, tlf. 90781223
Styremedlem: Kristian Weiskopf Johan Scharffenbergsvei 89 A, tlf. 47643101
Styremedlem: Randi Kværnø Johan Scharffenbergsvei 93 A, tlf. 90650529
Styremedlem: Erlend Winsnes Johan Scharffenbergsvei 91 A, tlf. 97115852
Henvendelser til styret ønsker vi skjer via mail Gartnerboligen@styrerommet.no.
Haster det?/Er det krise? så ring en av oss.
 
Generalforsamling ble avholdt 09.05
45 andelseiere var representert på generalforsamlingen.
Protokoll vil bli lagt på Vibbo av OBOS så snart denne er klar.
Styret har satt i gang arbeid med sakene om folie og varme leiligheter i henhold til vedtakene på generalforsamling.
 
Døde planter
Noen planter har ikke overlevd vinteren og vil bli skiftet ut.
Det ble på generalforsamling hevdet at svært mange planter var døde. Dette stemmer ikke. Mange planter spirer noen uker senere da de har lite sol og varme tidlig på sesongen.
Styret er i dialog med gartner om dette.
 
Røyking/grilling på balkong
Sommeren er her og balkonger benyttes av beboerne.
Styret ber alle om å vise hensyn til sine naboer når det gjelder røyking og grilling. Ta gjerne en prat med din nabo om de plages av deg eller om du selv blir plaget.
 
Vask av garasjeanlegg
Årlig vask vil skje 10. juni. Se nærmere informasjon på Vibbo.
Når restarbeider gjøres vil det bli varslet dersom inngang til garasjeanlegg må stenges.
Med vennlig hilsen
Kjell Rogne
Styreleder