Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 31.03.2022
Generalforsamling 2022
Styret minner om generalforsamling 09. mai 2022 kl 18.00.
Sted: Skullerudstua
Har du saker til generalforsamling må sakene være sendt styret innen 18.april.
Velkommen. Styret ser fram til å treffe beboerne.
Dugnad TIRSDAG 26.04.22 kl 18.00
Borettslaget holder vårdugnad 26.04.22.
Vi vedlikeholder utemøbler på fellesarealer, luker og gjødsler sedumtak, rydder og plukker søppel i området rundt vårt borettslag mm.
Ta på arbeidstøy, ta med godt humør og arbeidslyst for en felles innsats i vårt hyggelige borettslag.
Digital termostat til radiatorer
Noen andelseiere har gitt oss informasjon om at det er vanskelig å stille riktig temperatur i leiligheten med dagens mekaniske termostater på radiatorene.
Det har blitt testet digitale termostater til våre radiatorer. Systemet som er testet er basert på styring via en app. Erfaringene er at dette er svært enkelt å fysisk montere og kan fungere. Det kreves imidlertid noe teknisk innsikt for drift og systemet må kalibreres på nytt når det oppstår feil. Systemet som er testet har en pris på ca. kr 3.000,- for styring av 2 radiatorer.
Montering i egen leilighet vil være den enkelte andelseiers ansvar. Styret kan ikke anbefale leverandører eller ta ansvar for drift og vedlikehold av digitale termostater.
Skjøtselsavtale
Gartnerhagen AS har overtatt skjøtsel av våre uteområder. De er allerede i gang med beskjæring av trær og busker, fjerning av løv etc.
For å få fjernet løv etc fra hekker vil gartneren i noen tilfeller ta seg inn på terrasser på bakkeplan med løvblåser for å få fjernet løv. Gartner fjerner ikke løv på terrassen og vil ikke flytte på møbler etc.
Med vennlig hilsen
Kjell Rogne
Styreleder