Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 15.09.2022
Varme leiligheter
Itech AS har gjort målinger og flere befaringer i borettslaget. FDV -dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) er gransket og både leiligheter, fellesarealer og tekniske rom er befart.
Krav til inneklima i lover og forskrifter er gjennomgått.
Rapport vil bli klar i løpet av høsten og resultater vil legges på Vibbo så snart styret har fått rapporten.
 
Vernerunde
Styret har gjennomført lovpålagt vernerunde i borettslaget for 2022. Det ble funnet få avvik og vi ser at andelseiere stort sett etterfølger regler og forskrifter.
Noen avvik ble funnet og det minnes derfor om følgende
· Det er ikke tillatt å oppbevare saker på fellesarealer. Spesielt gjelder dette oppbevaring på områder som er avsatt for barnevogner under trapp i oppganger på garasjenivå.
· Leker, barnevogner, sykler med mer kan ikke oppbevares i oppganger. Det skal til enhver tid være sikre rømningsveier uten hinder.
· I garasje er det kun tillatt å oppbevare MC- eller bilrelaterte artikler som dekk, skiboks etc. Øvrige gjenstander må fjernes.
 
Renteendring
OBOS-Banken, hvor lån til fellesgjeld er plassert, har hevet renten med 0,51 %. Renten er endret fra 13.09.22 fra 2,72 % til 3,23%.
Dette vil bety at husleie vil øke fra neste innbetaling for de som ikke har nedbetalt sin andel av fellesgjeld.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder