Fra mandag 31/5 – 4/6 vil det pågå arbeider med etablering av inspeksjonsluke til sluk på alle balkonger/takterrasser. Arbeidene vil foregå fra lift som plasseres i gårdsrommet.

For noen balkonger/takterrasser vil  det være nødvendig med tilgang gjennom leilighet grunnet vanskelig lift-tilgang. De det gjelder vil få beskjed.