Det ble nylig sendt ut en faktura med betaling for strøm fra EL-laderne.
Det var dessverre gjort en feil avregning, så det vil bli sendt ut en ytterligere faktura for korrekt sum.
Det er ikke lagt til noe ekstra, kun sendt kostnad for det totale forbruket for første kvartal.
Begge fakturaene må betales.

Ved spørsmål, eller nærmere avklaring kan undertegnede kontaktes.

 

Faktura for øvrig av strømforbruk ved EL-lader sendes hvert kvartal. 

 

Med vennlig hilsen

Camilla Pitz Jacobsen
Styret Gartnerboligen Brl.