Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 21.04.2023
Generalforsamling 2023
Styret minner om generalforsamling 08. mai 2023 kl 18.00.
Registrering og kaffe fra 17.45. Sakspapirer sendes ut innen 28.04.2023.
Sted: Skullerudstua
Velkommen. Bli med på å bestemme framtiden til borettslaget.
Dugnaden
Takk for godt oppmøte (ca. 30 personer) og veldig god innsats.
Vi fikk gjort alle oppgaver som var planlagt. Grus på gjesteparkering vil bli fjernet av vaktmester.
Renteendringer fra OBOS-banken
OBOS-Banken informerer om at rentebetingelsene for fellesgjeld blir endret med virkning fra 02.05.23. Dette skjer med bakgrunn i at pengemarkedsrenten har økt. Nye rentesatser blir:
• Nominell rente: 4,350 %.
• Effektiv rente: 4,440 %.
Andelseiere som ikke har innbetalt fellesgjelden (IN-ordning) vil få økning i månedlig faktura fra OBOS.
Manglende varme i radiatorer og badegulv
Sak er tatt opp med utbygger og rørlegger. Rørlegger har vært tilkalt og rørlegger har sjekket anlegget, gjort målinger etc. Vi har ikke fått svar enda, men vil informere beboere om årsak så snart vi får tilbakemelding.
Henvendelser til styret og bruk av våre facbooksider
Minner om henvendelser til styret skal skje via Vibbo eller e-post til gartnerboligen@styrerommet.no.
Vår facebook-side brukes til informasjon og ytringer. Husk regler for innlegg.
Minner også på at det finnes egen side/gruppe for kjøp/salg: Gartnerboligens krambu.
Vask av garasjeanlegg
Styret legger opp til at garasjeanlegg vaskes i mai/juni. Endelig dato kunngjøres senere.
Røyking på balkonger og terrasser
Styret ber alle røykere om å vise hensyn og gjerne ta kontakt med naboer for å sikre at de ikke plages.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder