Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 19.12.2022
Varme leiligheter
Tiltak som er foreslått i rapport fra Itech AS vil utbygger igangsette umiddelbart. Det forventes at tiltakene som er beskrevet i rapporten vil være gjennomført tidlig på nyåret. Styret vil følge opp tiltakene med utbygger.
Utbygger vil også lage et informasjonsskriv som vil forklare hvordan de tekniske anleggene fungerer, hva beboere selv kan gjøre og eventuelle konsekvenser ved feil bruk.
Fjernvarmeavregning
Målere for fjernvarme er nå gjennomgått og kvalitetssikret. Styret igangsetter avlesning av forbruk til fjernvarme pr leilighet fra 01.01.23. Dette gjelder kun forbruk til oppvarming som utgjør ca. 80 % av totale fjernvarmekostnader.
Andelseiere vil fortsatt betale akonto som tidligere. Avregning vil bli fortatt årlig og første avlesning blir gjort 31.12.23. Oppgjør vil bli beregnet i januar hvert år for foregående år. Styret har vedtatt avregning en gang pr år fordi kostnader for flere avregninger i året er høye. Kostnader for avlesning og avregning vil bli belastet andelseiere med et gebyr pr leilighet.
Det vil ikke bli igangsatt måling av forbruk av varmt tappevann, da det fortsatt viser data som ikke er korrekte. Kostnader for oppvarming av fellesarealer og varmt tappevann vil derfor fortsatt fordeles etter standardnøkkel basert på leilighetsstørrelse pr m2.
Eierskiftegebyr
Styret vil fra 01.01.23 innføre et eierskiftegebyr på kr 1000,- for å dekke kostnader for ekstra avlesning og avregning av fjernvarme, postkasseskilt, navneskilt på ringeklokke og øvrige administrasjonskostnader.
Oppbevaring i fellesarealer
Styret gjentar at det ikke er tillatt å oppbevare private eiendeler i fellesarealer som korridorer og trapperom. Dette av hensyn til rømningsveier og brannsikkerhet.
Hensatte eiendeler i fellesarealer vil bli fjernet og kan fås tilbake ved henvendelse til styret.
 
Styret ønsker alle andelseiere/beboere en riktig God Jul og Godt Nytt År.
Styret ser fram til et godt samarbeid også neste år.
 
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder