Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 22.02.2022
Aqua stop
Styret er gjort kjent med at det er fabrikasjonsfeil på enkelte Aqua Stop. Aqua Stop er montert under oppvaskbenk og vil gi lyd fra seg dersom det blir vannsøl. Dersom din Aqua Stop gir alarm uten grunn, ta kontakt med Total VVS (andreas@total-vvs.no) og du vil få en ny. Svært enkel å montere.
Luft i radiatorer/susing
Rørlegger er varslet om at flere må lufte radiatorer svært ofte og at det suser i radiatorene.
Rørlegger vil i løpet av få uker sjekke anlegget og justere pumper etc for at vi skal bli kvitt problemene.
Utekran
De andelseiere som har utekran på terrasser må påse at plaststykket (Gardena eller lignende) for hurtigkobling av slange fjernes for å unngå at vannkran fryser med påfølgende frostskader og lekkasjer. Plastkoblingen bør fjernes hver høst da den kan hindre at utekran tømmes helt for vann.
Kodelås på egen inngangsdør
Styret har fått henvendelse fra beboere som ønsker å installere kodelås på egen inngangsdør.
Styret tillater at det kan installeres kodelås (Yale Doorman eller lignende) på egen inngangsdør. Dersom du skifter til kodelås, pass på at lås fortsatt er FG-godkjent.
Med vennlig hilsen
Kjell Rogne
Styreleder