Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 24.02.2023
Økning i Felleskostnader og Telia-kostnader fra 01.04.23
Felleskostnader
Styret ser seg nødt til å øke felleskostnader i borettslaget. Dette skyldes varsel som styret fikk 26.01.2023 om økte kommunale avgifter langt over budsjettert nivå.
Vann og avløpsavgift settes opp 23,4 % for 2023
Renovasjon økes med 14 % for 2023.
Felleskostnader settes derfor opp med kr 1,50 pr m2 pr måned (Ca. 150 kr økning pr måned for en leilighet på 100 m2). Ny felleskostnad uten fjernvarme (varme og varmtvann) blir 34,50 pr m2 pr måned fra 01.05.23.
Telia-kostnader TV
Myndigheter har tatt bort momsfritak på formidling av nyhetstjenester. Denne avgiftsendringen må styret videreføre til den enkelte boenhet.
Kostnader for TV økes derfor med kr 20,- fra kr 199,- til kr 219,-.
 
Generalforsamling 2023
Generalforsamling er satt til mandag 08.05.2023. Hold av datoen.
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder