Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 23.01.2022
TV og Bredbånd
Styret beklager feilinformasjon om at vi kollektivt får tilsendt TV-box fra Telia. Feilinformasjonen skyldes en misforståelse. Andelseiere må bestille selv i henhold til informasjon sendt fra styret. Informasjon ligger på Vibbo.
Generalforsamling 2022
Mandag 09.05.22 kl 18.00 er fastsatt som tidspunkt for generalforsamling i borettslaget.
Styret ønsker at vi kan møtes denne gang. Dersom korona-situasjonen tilsier noe annet , vil generalforsamling bli holdt digitalt som i 2021. Mer info kommer når tiden nærmer seg. Hold av datoen.
Renteendring fellesgjeld
Melding fra OBOS-banken om renteendring:
«Vi tilpasser oss markedsutviklingen og setter opp lånerentene med virkning fra 27.januar 2022. Rentesatsen for lån endres til 1,980 %. Ny effektiv rente blir 2,000 %.»
Papiravfall
Våre papirkonteinere blir ofte fulle.
Styret har undersøkt muligheter for hyppigere tømming av disse. Dette er ikke mulig pga kapasitetshensyn.
Styret ber derfor alle om å komprimere papiravfall så godt som mulig før det kastes i papirkontainer. Ved innkjøp av møbler, flytting etc. hvor det blir ekstra mye papp/papir, ber vi om at dette fraktes til gjenbruksstasjon. (Ryen, Grønmo m.fl.)
Vi minner også om at glanset gavepapir etc. ikke skal kastes som papiravfall, men kastes som restavfall.
 
Med vennlig hilsen
Kjell Rogne
Styreleder