Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 24.01.2023
Varme leiligheter
Tiltak som er foreslått i rapport fra Itech AS har utbygger gjennomført.
Utbygger har overlevert informasjonsvideoer og skriftlig informasjon om teknisk funksjonalitet til styret. Styret vil sette dette sammen til en informasjonspakke til alle andelseiere i løpet av februar. Deretter vil vi vurdere behov for eget informasjonsmøte om tekniske installasjoner.
Fjernvarmeavregning
Måling av forbruk av fjernvarme til oppvarming er igangsatt. Første avregning vil skje pr 31.12.23. Styret vil komme tilbake til hvordan den enkelte kan følge med på sitt forbruk.
Oppbevaring i fellesarealer
Styret gjentar at det ikke er tillatt å oppbevare private eiendeler i fellesarealer som garasje, korridorer og trapperom. Dette av hensyn til rømningsveier og/eller brannsikkerhet.
Hensatte eiendeler i fellesarealer vil bli fjernet 01.02.23 og kan fås tilbake ved henvendelse til styret.
Renter fellesgjeld
Obosbanken, hvor borettslaget har sin fellesgjeld, følger rentenivå i markedet. Dette vil påvirke månedlig faktura fra OBOS som inneholder renter på den enkeltes andel av fellesgjeld.
Her er siste melding fra OBOS 22.12.23:
Vi vil informere om at rentebetingelsene for lånet blir endret med virkning fra 07.01.23. Dette skjer på bakgrunn i at rentenivået i markedet har endret seg.
Nye rentesatser blir
Nominell rente: 4,100 %.
Effektiv rente: 4,180 %.
I henhold til Finansavtaleloven gjør vi oppmerksom på at lånet kan innfris helt eller delvis før avtalt innfrielsestidspunkt.
Med vennlig hilsen OBOS-banken
 
 
Med hilsen
Kjell Rogne
Styreleder