KONTAKT INFORMASJON VAKTMESTER:

 

Morten M. Hansen
Tlf: 99218070
E-post: post@novak-vaktmester.no

 

Dersom vaktmester blir benyttet av beboere for eget behov, må beboer selv dekke kostnaden. Oppfordres derfor til å avdekke kostnad med vaktmester i forkant.
Ved behov for vaktmester til felles arealer skal dette gå via styret.