Hver andelseier er selv ansvarlig for å bestille postkasseskilt til egen postkasse. Dette inkluderer også leieboere.

Alle skal til en hver tid ha like postkasseskilt.

Det er tillatt å ha Nei takk til reklame klistremerke på egen postkasse.
Bestilling gjøres til: 
post@telemarkskilt.no
Merkes med:
Postkasseskilt: Gartnerboligen borettslag
Husk å legge ved fullt navn, adresse og telefonnummer.
Man mottar postkasseskilt og faktura direkte fra telemarkskilt.