Retningslinjer for å redusere brannfare i felles garasjeanlegg 

Brann i garasjeanlegg, særlig underjordiske, kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav som mulig i slike anlegg. Styret har på grunnlag av dette utarbeidet retningslinjer som skal redusere brannfaren i det felles garasjeanlegget i Gartnerboligen borettslag: 

  • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ/skiboks og ett sett med dekk/hjul. 
  • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag. 
  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere (Forskrift om håndtering av farlig stoff § 5, 4. ledd). 
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget. 
  • Lading av el-biler skal kun gjøres på ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette. 
  • Biloppstillingsplassen skal holdes ryddig slik at brannmannskaper er sikret god fremkommelighet ved eventuell slokkeinnsats. 

 

I tillegg til krav og retningslinjer gjelder alltid Brann og eksplosjonsvernloven § 5: 

  • «Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.» 

 

Videre gjelder også følgende: