Gartnerboligen Borettslag

Email: Gartnerboligen@styrerommet.no

Til beboere i Gartnerboligen Borettslag            Oslo     21.08.2021

 

Endringer i styret

Camilla Pitz Jacobsen har valgt å trekke seg fra styret p.g.a arbeidsbelastning. Camilla takkes for en stor og svært verdifull innsats i styret.  Varamann Kristian Weiskopf, Johan scharffenbergsvei 89 A, overtar plassen i styret.

 

Høst-dugnad

Onsdag 15.09.21 kl 17.30 – 19.30 er det dugnad for å olje utemøbler og gjødsling/luking av sedum-taket, feiing, etc Vi kommer med mer info når dagen nærmer seg.

 

Fliser i sykkelbod

Flisarbeidet er gjennomført og sykler kan settes tilbake i sykkelstativer.

 

Navneskilt ved eierskifte

Styret vil ordne med endringer i skilting slik at vi får et ryddig og enhetlig utseende på navneskilt, utvendige ringeklokker og postkasser. Behov for endringer sendes Kristian Weiskopf: ke.weiskopf@gmail.com. Ny rutine for endringer vil legges ut på våre nettsider.

 

Varmepumper

Styret har fått henvendelse/søknader fra noen få andelseiere om å montere varmepumper/kjøleanlegg på terrasser/balkonger. Styret har behandlet søknadene og det er ikke gitt tillatelse til montering av individuelle varmepumper/kjøleanlegg. Vi minner om at alle fasadeendringer og monteringer som ikke er forhåndsgodkjente av styret, skal det søkes om.

 

Røyking på terrasser og balkonger

Som tidligere nevnt er enkelte beboere plaget med røyklukt fra naboer som røyker på balkonger.

Styret kan ikke legge begrensninger på aktiviteter på egen balkong, men ber alle beboere vise hensyn ved røyking/grilling etc og spesielt dersom vindretning tilsier at nabo kan bli plaget.

Styret oppfordrer naboer til å snakke med hverandre dersom de utsettes for sjenerende lukt.

Dersom fellesterrasse brukes til røyking, må den enkelte ta med askebeger for en sikker og ryddig kontroll med brannfare og fjerning av sneiper.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Rogne / Styreleder