Til beboere i Gartnerboligen Borettslag
Oslo 20.04.2021

Generalforsamling 2021
Årets generalforsamling blir digitalt og vil bli gjennomført på samme måte som i 2020.
Generalforsamling starter 11.05.21 og avsluttes 19.05.21. Innkalling og saksdokumenter vil bli sendt
innen 8 dager før generalforsamling. Alle oppfordres til å delta og gi sin stemme.

1-årsbefaring og reklamasjoner.
Det er satt fart utbedringer av feil og mangler. Dessverre kan dette medføre enkelte ulemper for
beboere med graving foran inngang etc.
Vi er nå lovet en avslutning av arbeider innen sommerferien. Betonmast og Opsahl Gruppen Eiendom
følges opp av styret med fasteplanlagte møter og ukentlige samtaler.

Dører og dørpumper
Det har den siste tiden vært feil ved enkelte dører i oppganger. Leverandør (Lexow) av dørpumper er
tilkalt og vil få dette fikset raskest mulig.

HMS/Internkontroll
Styret har gjennomført internkontroll og ser at beboere følger i hovedsak retningslinjer.
Styret vil minne om følgende:
1. Barnevogner og hagemøbler etc skal ikke oppbevares i oppganger. Kun på anviste
plasser. Dette på grunn av at det er lovpålagt med frie rømningsveier.
2. Brannfarlige materialer skal ikke oppbevares på fellesarealer som garasje, gangareal etc.
Kun bil og MC relaterte produkter som skiboks, dekk etc kan oppbevares i
garasjeområdet
3. Gass skal ikke oppbevares innendørs. Dette gjelder også boder.

Røyklukt
Enkelte beboere har vært plaget med noe røyklukt i leilighet. Dette skyldes at luftinntak til
leilighetens ventilasjonsanlegg er i nærheten av terrasser/balkonger hvor det røykes/grilles.
Styret ønsker ikke å legge begrensninger på aktiviteter på egen balkong, men ber alle vise hensyn ved
røyking/grilling etc og spesielt dersom vindretning tilsier at nabo kan bli plaget. Styret oppfordrer
naboer til å snakke med hverandre dersom de utsettes for sjenerende lukt.

Beplantning og grøntarealer
Steen & Lund (Gartneravtalen) har startet vårarbeidet. Alle oppfordres til å benytte gangveier og
unngå bed, slik at stauder får en sjanse til å komme seg etter en hard vinter.

Flislegging av sykkelboder, hundevaskerom og skibod
Flislegging er noe utsatt. Nærmere informasjon om oppstart kommer.

Vårdugnad
Vårens dugnad er satt til Onsdag 05.05.2021 kl 18.00. Hold av dato.