Gartnerboligen Borettslag

Email: Gartnerboligen@styrerommet.no

Til beboere i Gartnerboligen Borettslag         

Oslo     11.06.2021

Brannøvelse i barnehagen

Onsdag 16.06.21 vil barnehagen ha brannøvelse. Alarm vil bli utløst kl. 10.30. Siden det er felles alarm-system vil det høres godt i alle leiligheter. Det er ikke nødvendig for beboere å gå ut.

Alarm vil bli stengt av etter noen minutter. Barnehagen er pålagt å ha øvelser og alle ansatte og barn skal være med på øvelsen.

Nytt styre

Lars Bangen er valgt inn i styret for 2 år og Kristian Weiskopf er valgt som varamedlem i 1 år. Se oppslag og vår nettside for mer info om styret (www.gartnerboligen.no).

1-årsbefaring og reklamasjoner.

Det er innspurt for utbygger med utbedringer av reklamasjoner fra 1-årsbefaring. 15.06 vil det bli en befaring av fellesarealer. De fleste gjenstående utbedringer er nå i leiligheter og gjelder flisarbeid og parkett. Enkelte reklamasjoner som er innkommet etter 1-årsbefaring vil ikke bli utført før ferien.

All utvendig panel vil bli beiset. Dette arbeidet antas å starte i uke 25.

Utendørsarealer

Vinteren har vært hard mot våre planter. Ca 300 planter (busker, trær og stauder) er døde og vil bli byttet ut. Dette arbeidet skal være ferdig innen 30.06.21. Styret sammen med gartner vurderer alternative planter for skjerming for innsyn for leiligheter i 1/U etg.

Takk til plantegruppa som har plantet ut sommerblomster i kassene på våre fellesterrasser. Ta en tur opp og se hvor fint det har blitt.

Mini-dugnad

Onsdag 16.06.21 kl 17.30 – 19.30 vil det bli en minidugnad for å olje utemøbler og gjødsling/luking av sedum-taket. Vi trenger 8-10 frivillige.

Fliser i sykkelbod

Oppstartsdato for legging av fliser i sykkelbod/skibod er utsatt til 28.07.2021. Det vil komme mer informasjon før ferien om fjerning av sykler etc.

Økonomi

Regnskapstall for mai viser at borettslaget følger budsjett og det forventes årsresultat som budsjettert. Styret ser derfor ikke behov for justeringer av felleskostnader for 2021. Vi gjør oppmerksom på at renteendring på den enkeltes andel av fellesgjeld kan føre til endringer.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Rogne / Styreleder