Til beboere i Gartnerboligen Borettslag         

 

Takk for dugnadsinnsats

Veldig fint at så mange kunne stille på dugnad trass i dårlig vær. Tusen takk.

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blir digital som i fjor. Andelseiere som har akseptert å bli kontaktet digitalt får en SMS tirsdag 11.05 om at generalforsamling er startet. Øvrige skal ha fått/vil få papirversjon av dokumenter. Alle oppfordres til å benytte sin stemmerett

1-årsbefaring og reklamasjoner.

De fleste gjenstående utbedringer er nå i leiligheter og gjelder flisarbeid og parkett.

Vi forventer at alle saker skal være lukket innen sommerferien. Styret følger opp mot utbygger for fellesarealer-

Utendørsarealer

Gartneren (Steen og Lund) har startet sesongen og ryddet i bedene våre. Det visne furutreet på gjesteparkering vil bli byttet ut i løpet av mai.

Alle oppfordres til å unngå ferdsel på grøntarealer (bedene) nå når plantene er som mest sårbare.

Vask av garasjeanlegg

Det vil bli gjennomført vask av garasjeanlegg i løpet av sommeren. Dette for å få bort alt fint støv som virvles opp og legger seg på rør, ledningsføringer etc. Styre vil leie inn et firma med vask/feiemaskin. Vask vil ta en dag. Andelseier vil bli varslet om å fjerne biler fra garasje i god tid. Styret planlegger med at vi vask må gjøres hvert år (eller hvert annet år) framover.

Dør og dørpumper

Styret vurderer om det skal tegnes serviceavtale for dører og dørpumper i fellesarealer. Dette for å unngå de feilsituasjoner vi har hatt den siste tiden. Vi beklager de ulemper dette har medført.

EL-billadere

El-kontakten avd. Langhus og Five Elektro er de to godkjente installatører av elbilladere i borettslaget. Leverandørene har kjennskap til vårt anlegg og styringssystem. Styret har hatt dialog med FIVE-elektro etter noen klager fra andelseiere. Dette bør nå ha være rettet opp i. Styret har også forhandlet ny pris, pt. kr. 24.000,- for installasjon og lader.

17-mai

På grunn av Covid-19 blir det ikke noen felles feiring av 17. mai i regi av borettslaget. Styret ønsker deg/dere en riktig fin dag og feiring.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Rogne / Styreleder