Oslo 17.03.2021 

Generalforsamling 2021 

På grunn av Corona vil også årets generalforsamling bli avhold digitalt. OBOS vil stå for den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen i mai. Informasjon sendes ut senere. 

Vi minner om at frist for forslag til saker som ønskes behandlet på generalforsamling er 20.03.2021.  

 

1-årsbefaring og reklamasjoner 

Utbedringer av feil og mangler pågår både for fellesarealer og i leiligheter.  

Utbedringer har tatt mer tid enn forventet. Styret følger opp hyppig mot utbygger. Dessverre kan vi ikke nå gi noen endelig dato for ferdigstillelse. Totalt for leiligheter, barnehage og fellesarealer gjenstår det 181 små og noen større punkter. 

 

Brannalarm 

Brannalarmen har vært utløst et par ganger de siste månedene. Siste alarm ble utløst av varm vanndamp ved vask av sykler i hundevaskerom.  

Det er utarbeidet en enkel veiledning for hvordan du kan slå av alarm ved falsk alarm. Denne er hengt opp på alarmsentralen i oppgang. 

Husk at før du slår av alarmen, må du forsikre deg om at det ikke er brann i angitt leilighet/område som vises på varslingstavlen. 

Ved brannalarm bør alle forlate leilighet og bevege seg helt ut. Vi bør ikke stoppe opp ved alarmsentral av hensyn til fare for faktisk brann. En opphopning av mange i oppgangen er heller ikke tilrådelig med dagens smittefare for Covid-19. 

 

Vårdugnad 

Vårens dugnad er satt til Onsdag 05.05.2021. Hold av dato. 

Ønsker du å gjøre noe (feiing, rydding etc) for felleskapet før dugnad, er det bare å ta initiativ. 

 

Beplantning og grøntarealer 

Oppstart for Steen & Lund (Gartneravtalen) er 15.04. Det vil bli skiftet ut døde planter og trær så snart vær og forhold tilsier at dette er mulig. 

 

Flislegging av sykkelboder, hundevaskerom og skibod 

Styret har vedtatt å oppgradere gulvbelegg i disse fellesarealer. Arbeider starter rett over påske. Vennligst hjelp oss med å følge oppfordringer om å fjerne sykler etc de dagene arbeidet pågår.