Det ble i januar satt ut til sammen 600 skjeggkrefeller. Kartleggingen viser en liten utbredelse av skjeggkre med veldig få funn. Det er gjort funn av skjeggkre i ca. 10 % av leilighetene og funn av 2 stk skjeggkre i oppgang i nærhet av disse leiligheter. Ingen andre funn er gjort i fellesarealer eller barnehage.

Anticimex vil bli kontaktet for tiltak der hvor det er gjort funn. Borettslagets forsikringer vil dekke kostnader for tiltakene. La gjerne fellene bli stående videre.

Dersom du oppdager skjeggkre i løpet av februar så meld ifra til styret ved Camilla Pitz Jacobsen.