Hei alle sammen 🙂

Det skal være vask av garasjeanlegget onsdag 30 juni 2021 kl. 08:30-16:00, og det betyr at alle plassene og fellesarealene i garasjen må være fri for både biler, bildekk, biltilbehør, mc-sykler, matter til mc sykler, sykler osv. Det er viktig at hele anlegget er tomt før kl. 08:00 denne dagen.
Garasjen maskin feies og maskin/hånd spyles, og det møkkete vannet suges opp etter hvert som spyling utføres. Men det kan allikevel bli liggende igjen noe vann, derfor er det ønskelig at alle avventer innkjøring til etter kl. 17:30 slik at garasjen kan få litt ekstra tørketid før man kjører inn igjen.
Dersom biler eller annet ikke har blitt flyttet vil ikke disse stedene bli rengjort, og det vil være den enkeltes ansvar å rengjøre sin plass.
Benytt gjerne Skullerudstua parkering denne dagen.
Ved spørsmål, kontakt undertegnede.
Med vennlig hilsen
Camilla Pitz Jacobsen
T: 909 13 164