2019: Nybygg

2021: Beis av paneler (gjentas omtrent hvert tiende år)