Viktig informasjon kommer under:
Da det har vært ytterligere funn av skjeggkre i boliger, vil det bli utført en runde med sanering for disse boligene.
Dette vil skje tirsdag 20 april fra kl. 08:00. Det blir ikke gitt oppsatt tid til hver enkelt, Anticimex er her fra kl 08:00.
Om dere har funnet skjeggkre ETTER sanering 26.03.2021 ber vi om at dere umiddelbart sender styret en mail med følgende informasjon:
Fullt navn, adresse og leil.nr, samt tlf.nr. Det er ønskelig med H nr som står på hvit lapp på døren deres.
Styrets mail: gartnerboligen@styrerommet.no
Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes per telefon.
Mvh Camilla Pitz Jacobsen, 90913164